Polityka prywatności

1.  Postanowienia ogólne

Przepisy prywatności stanowią główne zasady i procedury, na podstawie których dane osobowe www.epublisher-platform.eu  użytkowników (zwanych dalej "Użytkownikami") są przetwarzane na tej platformie.

Dane osobowe przekazane do strony www.epublisher-platform.eu  są przetwarzane zgodnie z obecnymi przepisami zalecanymi przez UE o ochronie danych i zgodnie z krajowym ustawodawstwem Republiki Litewskiej regulującej przetwarzania i ochronę danych osobowych.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

www.epublisher-platform.eu rozpoznaje i szanuje konstytucyjne prawo każdego użytkownika do prywatności.

www.epublisher-platform.eu  ma prawo zbierać i wykorzystywać dane osobowe (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail oraz inne informacje przekazane w formularzu rejestracyjnym) wyłącznie w następujących celach:

  • w celu identyfikacji użytkowników (do tworzenia kont użytkowników i umożliwiania komentowania);
  • publikowania prac użytkowników (wiersze i / lub tłumaczenia);
  • do analizy statystycznej w celu optymalizacji i do badania stron internetowych www.epublisher-platform.eu.

www.epublisher-platform.eu może ujawniać dane osobowe swoich gości / użytkowników osobom trzecim wyłącznie w sposób zgodny z przepisami ochrony prywatności i innymi przepisami prawa Republiki Litewskiej.

3. Strony internetowe osób trzecich

 www.epublisher-platform.eu  nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem witryn internetowych osób trzecich. www.epublisher-platform.eu  nie ponosi odpowiedzialności za Prywatność Rezerwy stron internetowych stron trzecich, ani ich aktywność nawet w tych przypadkach, gdy użytkownicy uzyskują dostęp do nich poprzez linki podane na www.epublisher-platform.eu.

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Podczas przetwarzania danych osobowych, www.epublisher-platform.eu  stosuje bezpieczne instrumenty organizacyjne i techniczne mając na celu zapewnienie właściwej ochrony danych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, zmianą, ujawnieniem i innych bezprawnych działań.

5. Zgoda

Przy udostępnianiu danych osobowych www.epublisher-platform.eu wyrażasz zgodę, że dane te będą przetwarzane zgodnie z poniższymi przepisami. 

6. Zmiana postanowień

www.epublisher-platform.eu  zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia tych przepisów, informowanie o tym na www.epublisher-platform.eu, lub wysyłania odpowiedniej informacji na adres e-mail wskazany przez Użytkowników.

7. Postanowienia końcowe

Przepisy te są regulowane przez prawodawstwo UE i ustawodawstwo krajowe Republiki Litewskiej.

Wszelkie spory będą rozstrzygane w drodze wzajemnego porozumienia. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, sprawę rozstrzyga się litewskiego sądu. Wszelkie spory będą rozstrzygane w drodze wzajemnego porozumienia. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia, sprawę rozstrzyga litewski sąd.

Wróć