Regulamin

Zapraszamy do www.epublisher-platform.eu – międzynarodowego projektu poświęconego poezji. Tu wszyscy zarejestrowani użytkownicy mogą publikować swoje wiersze za darmo.

Proszę uważnie przeczytać poniższe warunki umowy, które stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem strony. Klikając na przycisk "Zgadzam się" oświadczasz, że dokładnie przeczytałeś, zrozumiałeś i zaakceptowałeś te warunki i zgadzasz się na wszystko, co jest z nim związanie.  

1. Postanowienia ogólne

 • Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą proponować swoje wiersze (i / lub tłumaczenia), które mają być publikowane w Internecie www.epublisher-platform.eu.
 • Tylko zarejestrowani i zalogowani użytkownicy mogą brać udział w dyskusjach i mieć dostęp do szkolenia online www.epublisher-platform.eu.
 • Publikowanie nieetycznych, niemoralnych, obraźliwych, lub nielegalnych treści na www.epublisher-platform.eu jest zabronione.
 • Zabrania się publikowania na www.epublisher-platform.eu utworów (wierszy i / lub tłumaczeń) autorstwa poetów / tłumaczy innych niż upoważnieni lub w inny sposób naruszania praw autorskich, konkretne uprawnienie jest otrzymane od autora. Cała odpowiedzialności za konsekwencje naruszenia praw autorskich spoczywa na użytkowniku, który złożył niewłaściwy wiersz.
 • Autorskie prawa osobiste prac (wierszy i / lub tłumaczeń) opublikowanych na www.epublisher-platform.eu należą do autora.
 • Prawa autorskie na www.epublisher-platform.eu projektów, grafik, tekstów, z wyjątkiem prac nadesłanych przez zarejestrowanych użytkowników, są własnością 'ePublisher' konsorcjum projektu. W przypadku cytowania materiałów z tej strony internetowej, odniesień do oryginalnej strony internetowej muszą być podane standardowe wymagania dla odwołania się do źródeł internetowych.
 • Prace publikowane na www.epublisher-platform.eu mogą być używane swobodnie i bezpłatnie, wyłącznie w celach samokształceniowych. Teksty publikowane w pracach www.epublisher-platform.eu również nie mogą być wykorzystywane do celów niekomercyjnych, chyba, że pozwolenie zostało otrzymane od konsorcjum projektu "ePublisher".
 • Administrator www.epublisher-platform.eu zastrzega sobie prawo do jednostronnego zablokowania każdego użytkownika, który nie spełnia tych warunków i wyeliminowania ze strony każdej pracy i / lub komentarza, który nie spełnia tych warunków.
 • Administrator www.epublisher-platform.eu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany lub uzupełnienia tych warunków.
 • Administrator www.epublisher-platform.eu nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek treści w słupkach publikowanych przez użytkowników i zastrzega sobie prawo do redagowania uwag w przypadku naruszenia tych warunków regulacji prawnych. Jeśli natrafisz na jakiekolwiek zakazane komentarze lub informacje www.epublisher-platform.eu, daj nam znać poprzez wysłanie do nas maila info@sih.lt. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za właściwe wykorzystanie uwag lub innych informacji zamieszczonych na www.epublisher-platform.eu.
 • W przypadku potencjalnego naruszenia ustawodawstwa Republiki Litewskiej lub na żądanie organów egzekwowania prawa Republiki Litewskiej, www.epublisher-platform.eu administrator przekazuje wszystkie dostępne informacje na temat użytkownika i jego / jej wykroczenia do odpowiednich organów ścigania.
 • Administrator www.epublisher-platform.eu z obiektywnych i subiektywnych powodów technicznych, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ciągłe i nieprzerwane działanie strony internetowej, na jego bezpieczeństwo przed wirusami, błędami użytkownika lub innych szkodliwych skutków dla systemu. Użytkownik w pełni rozumie i zgadza się, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo systemu komputerowego.

2. Regulamin składania wierszy i / lub tłumaczenia

Poprzez przyjęcie poniższych warunków:

 • Użytkownik wyraża zgodę na udzielenie konsorcjum projektu "ePublisher" światową nieodpłatną, niewyłączną licencje na czas nieokreślony, do wykorzystania swojej pracy (tytuł pracy) i wykonać jedną z następujących czynności:
 1. Reprodukcja dzieła w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób;
 2. Publikacja pracy;
 3. Przekład dzieła;
 4. Adaptację, porządkowanie lub każdej innej transformacji utworu;
 5. Dystrybucja oryginału lub kopii utworu do publicznej wiadomości w drodze sprzedaży, najmu, użyczenia lub jakimkolwiek innym przeniesienia własności lub posiadania;
 6. Publiczne wyświetlanie oryginału albo egzemplarzy utworu;
 7. Publiczne wykonanie utworu w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób;
 8. Nadawczych, retransmisja pracy, a także publiczne udostępnianie utworu w jakikolwiek inny sposób, w tym udostępnianie publiczności dzieła w sieciach komputerowych (w Internecie).
 • Oświadczasz, że ten załącznik (wiersz / tłumaczenie) to oryginalne dzieło i nie narusza praw autorskich innych autorów. Wszystkie stosowane bezpośrednio i pośrednio idee innych autorów są odpowiednio oznakowane, umieszcza odnośniki do źródeł.
 • Zapewniasz, że ten argument (wiersz / tłumaczenie) nie zawierają żadnych informacji, które mogłyby zostać uznane za niezgodne z prawem.
 • Niniejszym oświadczasz, że prawa autorskie do składania (wiersz / tłumaczenia) nie są przenoszone do innych stron, takich jak wydawcy.
 • Odpowiadasz za załączony (wiersz / tłumaczenie) w całości, łącznie z, ale nie ograniczając się do jego językowej i stylistycznej regularności.

3. Regulamin składania tłumaczeń

Poprzez przyjęcie tych warunków:

 • Użytkownik wyraża zgodę na przeprowadzenie darmowego tłumaczenia załączonego poematu (nazwisko autora i tytuł poematu w języku oryginalnym) na język docelowy (angielski, litewski, portugalski, fiński, polski, inne);
 • Użytkownik zobowiązuje się do przeprowadzenia profesjonalnego tłumaczenia poematu, w celu uniknięcia jakichkolwiek skrótów, dodatków i innych nieścisłości, tak, że tłumaczenie będzie miało takie samo znaczenie i zamiar jak oryginalny poemat;
 • Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu etyki zawodowej dla tłumaczy literatury istotnych w danym kraju;
 • Użytkownik poświadcza, że tłumaczenie jest jego oryginalną pracą i nie narusza praw autorskich innych autorów. Wszystkie stosowane bezpośrednio i pośrednio idee innych autorów są odpowiednio oznakowane, oraz umieszcza odnośniki do źródeł;
 • Zapewnia, że to tłumaczenie nie zawiera żadnych informacji, które mogłyby zostać uznane za niezgodne z prawem;
 • Niniejszym oświadczam, że prawa autorskie do tłumaczenia nie są przesyłane do innych stron, takich jak wydawcy;
 • Odpowiadam za zgłoszone (tłumaczenie) w całości, łącznie z, ale nie ograniczając się do jego językowej i stylistycznej prawidłowości;
 • Zgadzam się, że tłumaczenie może być edytowane przez administratora www.epublisher-platform.eu  bez zmiany istoty swojej pracy, bez szkody dla jego stylu i jakości i bez naruszenia praw autorskich;
 • Użytkownik wyraża zgodę na udzielenie przez konsorcjum projektu "ePublisher" światową nieodpłatną, niewyłączna licencje na czas nieokreślony, aby wykorzystać swoje tłumaczenie (tytuł przekładu) zrobić i wykonać jedną z następujących czynności:
 1. reprodukcja dzieła w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób;
 2. publikacja pracy;
 3. przekład dzieła;
 4. adaptację, porządkowanie lub każdej innej transformacji utworu;
 5. dystrybucja oryginału lub kopii utworu do publicznej wiadomości w drodze sprzedaży, najmu, użyczenia lub jakiegokolwiek innego przeniesienia własności lub posiadania;
 6. publiczne wyświetlanie oryginału albo egzemplarza utworu;
 7. publiczne wykonanie utworu w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób;
 8. nadawczych, retransmisja pracy, a także publiczne udostępnianie utworu w jakikolwiek inny sposób, w tym udostępnianie publiczności dzieła w sieciach komputerowych (w Internecie).
Wróć