Gyvenimas mano...
Year of Creation: 2021 | Published: 2021-03-03 | Theme: Jausmai

Gyvenimas mano – kaip tyrlaukiuos aidas. –
Atskrido iš tolių ir toliuos pranyks.
Vieni to varpelio skambėjimo baidos,
Kitiems jis gal amžiams į širdį įstrigs.

Gal keistos atrodys kitiems mano mintys,
Vis tiek išsakysiu kai man neramu,
Nes duona su meile turiu aš dalintis,
Kaip žeme ir saule, kančia ir džiaugsmu.

Gyvenimas mano – lyg viesulas skrieja!
Dažnai artipilnė ten skausmo taurė.
Bet atviru veidu iriuosi prieš vėją –
Tegu uraganai man ims pavydėt!

Gyvenimas mano – trumpesnis už mirksnį.
Skaidresnis už ašarą Tavo delne.
Padangėje žvaigždės be perstojo mirksi,
O žvakės liepsnelė trumpėja... Deja!

If you liked, say thanks for author
Nice9

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 183
  • Comments: 3
  • Last login: 1 month ago