Kas tu esi?
Year of Creation: 2016 | Published: 2019-04-18 | Theme: Gyvenimas

Kas tu esi?

Kas tu esi, nežinomas keleivi?
Kur trauki tamsią naktį, atsakyk?
– Ne mano reikalas, – gal pasakysi,
Aš klausiu. Įdomu man. Nesupyk.
 
– Gerai. Klausyk. Mane augino žemė,
Man kelią klojo saulės spinduliai,
Aš plaukiojau minčių bekraštėj jūroj,
Kur dar nepastatyti švyturiai.
 
Sraunias upes aš pereinu be tiltų,
Kopiu per kalnus  – nors nėra kelių,
Meldžiuosi, kad nesiųstų Dievas žemėn
Vargų, nelaimių puokščių didelių.
 
Renku aš akmenis nuo bendro kelio,
Keičiu į krintančias dangaus žvaigždes,
Jėga – lygiuojuosi į žaibo blyksnį,
O siela – į pražydusias gėles.
 
Esu žmogus. Visur mane surasi:
Prie staklių, arklo, mokslinėj veikloj
Ir vyšnių sode, obelų pavėsy,
Ieškok ir dvasioje tautos šventoj.
 
Manęs net neieškok – betikslis darbas,
Surask save šiam žemės gaudesy...

If you liked, say thanks for author
Nice7

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 130
  • Comments: 2
  • Last login: 1 month ago