News

International poetry festival “Discover Poetry De Novo” in Vilnius

2017-04-19

Soros International House invites everyone who loves poetry to

the international poetry festival “Discover Poetry De Novo”!

One of the activities of Creative Europe program “ePublisher” project is organizing international poetry festivals. Two such international festivals have already taken place in Krakow (Poland) and Turku (Finland). The third one is going to take place in the Lithuanian city of Vilnius.

Everyone is welcome! Events are free!

When?

May 12 – 13, 2017

What and where?

MAY 12th :

2 – 4 PM “Už Venos Vena” – from live performance to poetry films at the National Gallery of Art (NDG) (Konstitucijos av. 22, Vilnius)

Program:

 • “VAIBAI ORE” (Darius Jurevičius Zaizras, Vadimas Korotajevas, Matas Laužadis) will present a poem „Blue forest”.

“Vaibai Ore” is a musical/poetic/performance project that is created and performed in various city spaces. The poem “Blue forest” grasps the city pulse; heart pumps longing, hatred, love, and rage through city veins.

 • Tomas S. Butkus performance “Full moon Vanity”

Poet, publisher, and architect Tomas S. Butkus’ performance consists of one poem’s motif. The poem “Full moon Vanity” (reverse) was written after having felt that there is someone else beside you – an assistant, an accompanist.

 • Viewing of “Avaspo”“Nunu”“Concrete rabbits” repertoire’s poetic films.

Performances will be held in Lithuanian and English!

The event will connect with National Gallery of Art’s exhibition “M/A\G/M\A” in its poetry’s contemporary audiovisual forms. In the exhibition women explore the interplay between language and body. Guests of the festival will be able to visit this exhibition after the events, free of charge.

5 – 6.30 PM “Poetry - it's stealing from the beyond” at House of Puglu (Vilniaus atr. 16, entrance from Gedimino av., Vilnius), event dedicated to poet and essayist Rimvydas Stankevicius’ poetry.

 • Actors Gabriele Malinauskaite, Asta Stankunaite, and Pijus Narijauskas will present poet and essayist Rimvydas Stankevicius’ poetry. You will hear songs written to the poet’s texts.
 • Discussion between the author, event participants, and foreign guests.

 

MAY 13th:

2 – 6 PM Collaborative poetry writing workshop with poets from Finland, Portugal, and Poland at House of Puglu (Vilniaus g. 16, entrance from Gedimino av., Vilnius). The workshop will be moderated by poet and publicist Zygimantas Kudirka.

Program:

 • Performance by Zygimantas Kudirka, inspiring the participants and introducing the upcoming workshop moderator.
 • Collaborative poetry writing workshop, presenting an opportunity to try out various collaborative writing techniques and introducing “ePublisher” collaborative writing games.
 • Poetry karaoke: participants will read aloud poems shown on the screen, written by their colleagues during the workshop.

All poems written during the workshop will be published in “ePublisher” platform’s collaborative poetry library: www.epublisher-platform.eu/collaborativepoems

ATTENTION! Please bring your tablet or smartphone. The workshop will be held in English.

 

“True poetry: when you find the shadow of heart in the poem and not the shadow of hands”

Poet Justinas Marcinkevicius

 

 

Visus, mylinčius poeziją, SIH kviečia į tarptautinį ePublisher poezijos festivalį “Poezija kitaip”

Viena iš  Kūrybiškos Europos programos projekto „ePublisher“  (http://www.epublisher-platform.eu)  veiklų yra tarptautinių poezijos festivalių organizavimas. Tarptautiniai festivaliai jau įvyko Krokuvoje (Lenkija) ir Turku (Suomija). Trečiąjį projekto festivalį rengsime Lietuvoje, Vilniaus mieste.

Lietuvoje šis festivalis vyks 2017 gegužės 12-13 d., Vilniuje!

Esate labai laukiami! Renginiai nemokami! 

Festivalio programa:

GEGUŽĖS 12 D.

14.00 – 16.00 Nacionalinėje Dailės Galerijoje (NDG) (Konstitucijos pr. 22, Vilnius) vysk renginys “Už Venos Vena” - nuo gyvo performanso iki poezijos filmų.

Programa:

 • „VAIBAI ORE (Darius Jurevičius Zaizras, Vadimas Korotajevas, Matas Laužadis) pristatys poemą „Mėlynas miškas”.

„Vaibai Ore“ – tai muzikinis/poetinis/performatyvus projektas, kuriamas ir atliekamas įvairiose miesto erdvėse. Poemoje "Mėlynas miškas" apčiuopiamas miesto pulsas; širdis miesto venomis pumpuoja ilgesį, neapykantą, meilę ir siutą.

 • Tomo S. Butkaus pasirodymas „Pilnaties tuštybė“

Poeto, leidėjo ir architekto Tomo S. Butkaus pasirodymą sudaro vieno eilėraščio motyvas. Eilėraštis „Pilnaties tuštybė“ (reversas) parašytas pajutus, kad be tavęs yra dar kažkas, - asistentas, akomponuotojas.

 • Poezijos filmų peržiūros iš  „Avaspo“, „Nunu“, „Betoninių triušių“ repertuarų.

Pasirodymai vyks lietuvių ir anglų kalbomis!

Renginys šiuolaikinėmis audiovizualinėmis poezijos formomis susišauks su NDG vykstančia paroda „M/A\G/M\A“, kurioje menininkės moterys tyrinėja kalbos ir kūno sąveikas. Festivalio svečiai po renginio galės apžiūrėti parodą nemokamai.

17.00 – 18.30  House of Puglų (Vilniaus g. 16, įėjimas iš Gedimino pr., Vilnius) vyks “Poezija - tai vagystė iš nebūties”, renginys skirtas poeto ir eseisto Rimvydo Stankevičiaus poezijai.

 • Aktoriai Gabrielė Malinauskaitė, Asta Stankūnaitė ir Pijus Narijauskas pristatys poeto ir eseisto Rimvydo Stankevičiaus poezijos retrospektyvą. Skambės dainos sukurtos pagal poeto tekstus.
 • Renginio dalyvių bei užsienio svečių pokalbis ir diskusija su autoriumi.

 

GEGUŽĖS 13 D.

14.00 - 18.00 House of Puglu (Vilniaus g. 16, įėjimas iš Gedimino pr., Vilnius) vyks kolektyvinio poezijos rašymo dirbtuvės kartu su poetais iš Suomijos, Portugalijos ir Lenkijos. Dirbtuves moderuos poetas ir publicistas Žygimantas Kudirka.

Programa:

 • Žygimanto Kudirkos pasirodymas, kuris įkvėps ir supažindins su būsimųjų dirbtuvių vedėju.
 • Poezijos kolektyvinio rašymo dirbtuvės, kurių metu dalyviai turės galimybę išbandyti skirtingas kolektyvinio rašymo technikas bei susipažinti su „ePublisher“ kolektyvinio rašymo žaidimais.
 • Poetry karaokė: dalyviai garsiai skaitys dirbtuvių metu kolegų sukurtus eilėraščius, rodomus ekrane.

Visi dirbtuvių metu sukurti eilėraščiai bus publikuoti „ePubliher“ platformoje, kolektyvinės poezijos bibliotekoje: http://www.epublisher-platform.eu/collaborativepoems

DĖMESIO! Atsineškite planšetę arba išmanųjį telefoną. Dirbtuvės vyks anglų kalba.

 

"Tikroji poezija: kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies šešėlis."

Poetas Justinas Marcinkevičius

 

 

Earlier news

2017-03-21

On 18-19th of March the first “ePublisher” International Poetry Festival  “Spring Young” was held in Krakow.The event was dedicated to poetry of young people.