Kiškių pirtis
Year of Creation: 2020 | Published: 2020-12-04 | Theme: Vaikams

Tėtis Kiškis malkas renka,                           
Pirtį kurs laukymėj.                            
Ko vanduo upely senka? –
Stebis jų kaimynai.
 
Daug vandens kiškučiai nešė,
Kibirėliais sėmė,
Į pirtelę rogėm vežė,                  
O Kiškienė pėrė.
 
Voveraitė strikinėjo
Ant šakų berželių,
Ji labai nusistebėjo –
Retos šakos žalios.                              
 
Kas išskynė išgenėjo?
Tai šeimyna kiškių!                  
Vantų pirčiai jiems reikėjo
Kailiams pert ant viškų.

If you liked, say thanks for author
Nice11

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 183
  • Comments: 3
  • Last login: 1 month ago