Pasaka
Year of Creation: 2012 | Published: 2016-02-26 | Theme: Love

Paukščiams sugrįžus
Pavasarį vėlei namo,
Saulei nušvitus,
Aš paprašysiu jos,
Kad man pasektų
Pasaką vėjo gaivaus,
Kad paukščiai parneštų
Bent saują gerumo švelnaus.

Tik ar yra kur dar meilės
Ir gėrio, žmogau?...

Aš saulės prašysiu, kad meilė
Pasiektų ne vien tik mane.
Norėčiau, kad ji sklandytų
Ir pasaulio krašte kitame!

O rudenį paukščiams
Išskridus ir vėl iš namų,
Saulei užmigus,
Lauksiu, vis lauksiu jų aš visų.
Lauksiu tos pasakos,
Saulės ir paukščių dainų...

O meilės ar laukti?
Ar grįš ji kada su kaupu?...

If you liked, say thanks for author
Nice11

Report a problem

Commenting expired for this item.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 5
  • Comments: 0
  • Last login: 3 years ago