Apie projektą

Poreikis parengti ir įgyvendinti projektą ePublisher iškilo dėl šiandieninės situacijos poezijos srityje. Šiuolaikinėje visuomenėje poezija praranda savo ypatingą reikšmę ir gyvybingumą. Jau ilgą laiką leidėjai skundžiasi, kad nebegali poezijos parduoti, sumažinti poezijos leidybos mastai ES šalyse. Poezijos rinkiniai nebėra geriausiai perkamų knygų sąrašuose, taip pat poetai nesulaukia tiek dėmesio iš visuomenės, kiek prozininkai. Šios priežastys lėmė tai, jog poezijos darbai tapo retai pristatomi, o naujoji Europos poetų karta – menkai girdima.

Kita vertus, daliai plačiosios visuomenės, kurią domina poezija, sunku rasti prieigą prie šiuolaikinės poezijos kūrinių, nes jie retai publikuojami ir cirkuliuoja tik tarp specifinių nedidelių žmonių grupių, plačiajai visuomenei jie ne visuomet pasiekiami. Be to, užsienio kūrėjų poezijos tekstų prieinamumas labai priklauso nuo skaitytojo kalbos įgūdžių, kadangi jie retai verčiami į kitas kalbas. Minėtos situacijos nėra tokios dažnos kalbant apie profesionaliąją poeziją, bet jos itin aktualios šiuolaikinių jaunų, pradedančiųjų ir mėgėjų poetų kontekste.

Atsižvelgiant į tokią šių dienų situaciją, projekto partneriai sutarė, jog reikalingi nauji ir inovatyvūs poezijos kūrimo ir pristatymo būdai. Naudojant multimedijos ir internetines priemones, atsivers galimybės praplėsti esamas bei pasiekti naujas auditorijas ir didinti poezijos populiarumą. Taip pat, bus plėtojamos tiek inovatyvios priemonės, tiek tradiciniai poezijos pristatymo plačiajai visuomenei būdai (viešojo skaitymo renginiai, seminarai ir kt.), siekiant paskatinti poezijos darbų prieinamumą. Tiek inovatyvių, tiek tradicinių būdų plėtra padės motyvuoti profesionalius ir mėgėjus poetus bendradarbiauti. Tikimasi, kad šis bendradarbiavimas paskatins naujų talentų atsiradimą bei tarptautinį poetų ir jų kūrybos darbų judumą.

Tikslai, uždaviniai ir tikslinės grupės

ePublisher projektu siekiama prisidėti prie auditorijų plėtros, skatinant inovatyvius poetų profesionalų ir mėgėjų poezijos publikavimo būdus, padedant jiems išplėsti esamas ir pasiekti naujas auditorijas ir gerinant prieigą prie poezijos.

Projekto uždaviniai yra:

 • Skatinti naujų poetinės išraiškos ir poezijos publikavimo būdų plėtrą;
 • Prisidėti prie naujovių (taikant modernias informacines technologijas) kultūros srityje;
 • Skatinti lankstumą pristatant poetų kūrybos darbus;
 • Padidinti visuomenės susidomėjimą poezija partnerių šalyse;
 • Įtraukti plačiąją visuomenę į poezijos kūrimą ir/ ar vertimą;
 • Puoselėti tarpkultūrinį poetų bendradarbiavimą ir gerinti jų gebėjimus bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu;
 • Skatinti tarptautinę šiuolaikinės poezijos cirkuliaciją;
 • Motyvuoti poetus mėgėjus publikuoti savo kūrybos tekstus;
 • Skatinti naujų talentų poezijos srityje atsiradimą;
 • Remti rečiau vartojamas Europos kalbas ir daugiakalbystę;
 • Skatinti aktyvų pilietiškumą ir pasididžiavimą nacionaline bei europine tapatybėmis.

Projekto tikslinės grupės:

 • Profesionalūs poetai
 • Poetai mėgėjai
 • Filologijos, kūrybinio rašymo ir/ ar vertimų srities studentai ar kursų dalyviai;
 • Poetų bendruomenės;
 • Organizacijos ir asociacijos, dirbančios kultūros ir meno srityse;
 • Vietos valdžios institucijos, dirbančios kultūros ir meno srityse;
 • Plačioji visuomenė, kurią domina poezija.

Produktai ir laukiami rezultatai

ePublisher projekte dėmesys telkiamas į interneto priemonių sukūrimą bendradarbiavimu paremtam poezijos kūrimui, vertimui ir publikavimui bei poezijos sklaidos renginių organizavimą.

Pagrindiniai projekto rezultatai:

 • Asocijuotų partnerių tinklas, apimantis kultūrines bei meno institucijas ir organizacijas, poetų ir vertėjų bendruomenes, suformuotas projekto pradžioje ir prisidėsiantis prie projekto sklaidos, taip pat produktų ir rezultatų panaudojimo.
 • Egzistuojančių poezijos rašymo internetinių portalų analizė;
 • Projekto interneto svetainė – daugiakalbė tarptautinė platforma, kurioje vartotojai  (poetai profesionalai ir mėgėjai, taip pat poezijos vertėjai) galės susikurti profilius, skelbti savo poeziją, versti ją, dalyvauti kolektyviniame poezijos kūrime ir vertime, komentuoti ir vertinti kitų darbus.
 • Poezijos platforma svetainėje, kur kiekvienas partneris organizuos kolektyvinį poezijos rašymą ir vertimą tarp registruotų vartotojų, su poetais ir vertėjais, kurie tai moderuos.
 • Virtualūs poezijos kūrimo žaidimai svetainėje, kurie, naudojant inovatyvius būdus eilėms kurti (taikant informacines technologijas), padės padidinti bendrą susidomėjimą poezija.  
 • Virtuali poezijos biblioteka, talpinsianti rašytinę, vaizdo ir garso poeziją, sukauptą partnerių šalyse.
 • Nacionaliniai poezijos sklaidos renginiai – vieši poezijos skaitymai, ekskursijos į reikšmingas poezijos vietas. Vienas iš itin inovatyvių renginių bus vaizdo projekcijų su poezijos tekstais (parinktais iš virtualios poezijos bibliotekos) demonstravimas ant pastatų sienų.
 • Tarptautiniai poezijos festivaliai, kurie bus organizuojami partnerių šalyse. Šalių atstovai (tarp jų ir poetai) bus kviečiami dalyvauti šiuose festivaliuose.
 • Projekto rezultatų sklaidos leidinys.
 • Dokumentiniai filmai, sukurti partnerių šalių, apie tarptautinius poezijos festivalius.

Projektas suteiks galimybę profesionalams ir mėgėjams poetams susitikti ir bendradarbiauti per poetų tinklą. Bendradarbiaudami tarptautiniu lygmeniu, jie dalinsis ir keisis patirtimi, taip stiprindami kultūros ir kūrybinį sektorius. Projektas taip pat padės puoselėti naujus talentus bei skatinti pradedančiuosius poetus publikuoti savo poezijos tekstus. Be to, kiekvienas, rašantis eiles ir norintis jas publikuoti, taip pat bus kviečiamas prisijungti prie poetų tinklo. Tai suteiks galimybę skatinti plačiosios visuomenės kūrybiškumą ir plėtoti kūrybinio rašymo įgūdžius. Tikimasi, kad poetų tinklas tęs bendradarbiavimą ir projektui pasibaigus.

Inovatyvus pobūdis

Projektas ePublisher teikia ypatingą reikšmę poetinei kalbai, puoselėjančiai praeities tradicijas bei skatinančiai naujus poezijos raiškos būdus. Projekto inovatyvų pobūdį atspindi keletas aspektų:

 • Ieškoma naujų būdų priartinti poeziją prie platesnės visuomenės
 • Išbandomi nauji būdai kurti poeziją
 • Į poezijos rašymą įtraukiama plačioji visuomenė

Pridėtinė vertė Europos lygmeniu

Dėl labai menko plačiosios visuomenės susidomėjimo poezija, taip pat todėl, kad eilės daugiausia parašytos nacionalinėmis kalbomis, įvairių ES šalių piliečiai labai mažai žino apie kitų šalių poeziją. Projektas ePublisher geografiškai apima labai plačiai – nuo šiaurės iki pietinių Europos šalių, turinčių labai skirtingą istoriją ir pasižyminčių skirtingomis kultūromis. Projektas padės ne tik įžvelgti skirtumus ir identifikuoti panašumus tarp skirtingų ES šalių kultūrų ir jų poetinių tradicijų, bet ir geriau pažinti šiuolaikinę Europos poeziją, užtikrinant geresnę prieigą prie išverstų poezijos darbų.  

Grįžti