WIERSZ ZA CHWILĘ NAPISZĘ
Year of Creation: 2022 | Published: 2022-09-19 | Theme: liryk

~ WIERSZ ZA CHWILĘ NAPISZĘ

J
ąłem pisać niehałaśliwie
gdy słów się w duszy niemało zebrało
rozścieliło, dojrzało
obnażyło przede mną
swą nagą nieśmiałość
a mą przyćmiło
czułości siłą
cóż… tak mi się przytrafiło

Bo szacownych wen przytulanie tkliwe
z upragnioną wzajemnością
to rytuał i przyjemność
z niewymuszoną godnością
bliską zda fascyna'cji
tak sobie teraz dorzecznie fantazjuję
kontempluję… ciszę
a wiersz… za chwilę napiszę

⊰Ҝற$⊱………………………………… Toruń - 1O września '22

If you liked, say thanks for author
Nice9

Report a problem

Please login first to comment.

Comments

No comments

Author
  • Poems: 113
  • Comments: 4
  • Last login: 6 months ago