Marek Porąbka
Na dochodzenie

Jak kolarz w wyścigu na dochodzenie
uczestniczę

 

Rzeczywistość każe taksować
po wyglądzie

 

Gdy dojdzie wszystko nagle przestaje mieć
sens

 

Liczy się tylko wnętrze w przenośni
 i dosłownie