Birutė Mar
Autobiografinis | Autobiographical

to learn a variety of tricks

to wear a dress coat, a wig

deftly change makeup and masks

shoot (from an empty rifle)

handle a sword, a snub (picked from a pocket)

not to forget elocution

and its most simple aspects –

breathing, diction, elegance

form, relation

 

(that one day you come to realize

WHAT is all that? and not only that…)

 

to overcome all fears

traumas, illnesses – mania

for fame, depression, anxiety

nightmares, passing love

and without fail – eat and drink in moderation

to train not only body –

but also memory, ear, good taste

one after the other, to read

Nietzsche, Freud, Plato, the classics

(“bicycles – invented long ago”

but not yet all the road)

 

to learn deep breathing

so as to fall asleep

not to forget yoga, silence, meditation

healing with sound, dance

to learn a variety –

minuets, waltzes, pas-de-deux

pirouettes, tango, ballet

striptease and more than that

 

to learn to stand in darkness

to be the last

to learn to wait

 

          (until at last happiness will smile on you – one day

          with all eyes on you to rise into a beam of light

          and forgetting everything else, to pass across the thinnest rope,

          eyes shut tight, becoming lighter, as if scaling

          constellations, a string of fate, all of a sudden

          having realized WHAT all that is

          and not only…)

 

and so whatever happened

like a virtuoso, step out of it

coquettishly smile

elegantly bow

mysteriously keep silent

appear photogenic, but

look at everything philosophically

 

          (all of a sudden having realized WHAT all that is, all of a sudden

          my ears prick up, how better to listen, a quiver

          tumbling, it takes flight, my tiny

          acrobat – heart…)

 

Translated by J.C. Todd

Autobiografinis | Autobiographical

išmokti visokių triukų –

vilkėti fraką, peruką

mikliai keisti grimą ir kaukes

šaudyti (iš tuščio šautuvo)

laikyti špagą, špygą (kišenėj)

nepamiršti iškalbos meno

ir pačių paprasčiausių dalykų –

kvėpavimo, dikcijos, elegancijos

formos, santykio

 

   (kad paskui vieną dieną suprastum

   KAM visa tai, ir ne tik…)

 

įveikti visas baimes

traumas, ligas – didybės

maniją, depresiją, nerimą

slogą, laikiną meilę

dar būtinai – saikingai gerti ir valgyti

lavinti ne tik kūną –

atmintį, klausą, skonį

vieną po kito skaityti

Nietzschę, Freudą, Platoną, klasikus

(„dviračiai – seniai išrasti“ –

bet ne visi dar keliai…)

 

išmokti alsuoti giliai

kad užmigtum

nepamiršti jogos, tylos, meditacijų

garsų terapijos, šokių

išmokti visokių –

menuetų, valsų, duetų,

piruetų, tango, baleto

striptizo ir net

 

išmokti stovėti tamsoje

būti paskutiniu

išmokti laukti

 

           (kol pagaliau nusišypsos laimė – vieną dieną

           visų akivaizdoje pakilti spindulio balto švieson

           ir, viską užmiršus, pereiti lyną ploniausią,

           užmerktomis akimis, lengvai tarsi koptum

           žvaigždynais, likimo styga, staiga

           supratus KAM visa tai,

           ir ne tik…)

 

ir kas benutiks –

virtuoziškai išsisukti

koketiškai šypsotis

elegantiškai lenktis

mįslingai tylėti

fotogeniškai atrodyti, tačiau

filosofiškai žvelgti į viską

 

           (staiga supratus KAM visa tai, staiga

           suklusus, kaip verčiasi, virpa,

           kūlvirsčiais skrieja maža

           akrobatė – širdis…)