Birutė Mar
Vietoj biografijos | Instead of an Autobiography

1. A ROLE, or all the roles –
played once upon a time and forgotten,
the most dear, i.e., the ones that somewhere remain present,
and the ones that somewhere become reverie…

2. A JOURNEY, or all journeys,
satisfied with strange cities,
train tracks, cloud tracks,
crowds of people that travel, too,
hellos and goodbyes, letters, distances,
good times, time…

3. IN SILENCE, or that which remains from all journeys,
voices, faces, the din of everyday…
What begins when a white page opens –
silence, remembrance, poem…

Translated by J. C. Todd

Vietoj biografijos | Instead of an Autobiography

1. VAIDMUO, arba visi vaidmenys –

kažkada suvaidinti ir užmiršti,

patys mieliausi, t. y. tie, kurie dabar,

ir tie, kurie dar svajonėse…

 

2. KELIONĖ, arba visos kelionės,

pasitinkantys nepažįstami miestai,

traukinių bėgiai, debesų takai,

žmonės, kurie irgi keliauja,

susitikimai ir sudie, laiškai, atstumai,

laimingi akimirksniai, laikas…

 

3. TYLIAI, arba tai, kas lieka iš visų kelionių,

balsų, veidų, kasdienio šurmulio…

Kas prasideda, atvertus baltą puslapį –

tyla, prisiminimas, eilėraštis…

 

 

[iš visų gyvenimų]

iš visų gyvenimų –

prisimenu vieną rudenį

to rudens atminty –

žvelgiu pro sulytą langą

tame lange –

matau nusidriekusį kelią

ant to kelio –

randu įspaustą pėdą

toje pėdoje –

pastatau namus

tuos namuos –

pasodinu vaikystės papartį

tame papartyje –

susapnuoju švytintį žiedą

ant to žiedo –

regiu nukritusį lašą

tame laše –

atpažįstu seną veidą

tame veide –

išgirstu savo balsą…