Michał Zabłocki
O prawdzie

About Truth

 

Truth is inconspicious
And appearances are at variance with truth
That is why
What is big is very suspected
And what is small is very suspicious

O prawdzie

Prawda jest niepozorna
A pozory niezgodne z prawdą
Dlatego
To co wielkie, jest bardzo podejrzane
A to co małe, bardzo podejrzliwe