Michał Zabłocki
Trzeba być człowiekiem

One Should Be a Man

 

One should be a man of soft heart
And have love for everybody
And yet this is all ended by death
As truth is always too difficult
Just add to it the fact
That an error petrifies with time
And resistance increases the pressure
Do not count on repentance
No argument has convinced anybody
Who listens only to themselves
And those who think the same
If you are right
Say it out loud
But do not run a dispute
And be defeated asap
People change opinions
Mostly too late
And only out of pity

Trzeba być człowiekiem

Trzeba być człowiekiem o gołębim sercu
I mieć miłość dla wszystkich
A i to kończy się śmiercią
Bo prawda jest zawsze zbyt trudna
Dodaj do tego tylko
Że błąd utrwala się z czasem
A opór zwiększa siłę nacisku
I nie licz na nawrócenie
Żaden argument nie przekonał jeszcze nikogo
Kto słucha tylko samego siebie
I tych którzy myślą tak samo
Jeśli masz rację
Wypowiedz ją
Ale nie prowadź sporu
I jak najszybciej daj się pokonać
Ludzie zmieniają zdanie
Przeważnie poniewczasie
I tylko z litości