Milosz Biedrzycki
Porumbescu at Qawwali Karaoke

I looked for you in churches,

I looked for you in brothels.

I looked for you in dive bars,

I looked for you in salons.

I get no grasp of you.

 

You are not a person.

You are a body part.

When you squeezed in between

my gum and my cheek.

When you squeezed in between

my belt and my back.

And then I didn’t hear from you

for four months.

 

Ubiquitously nowhere,

you are your own veil.

You do not belong to humanity.

The part is greater than the whole.

No one gets a grasp of you.

 

Transl. by Jennifer Croft

Porumbescu na karaoke qawwali

Szukałem cię w kościołach,

szukałem w burdelach.

Szukałem cię w mordowniach,

szukałem na salonach.

Jesteś niepojęta.

 

Nie jesteś człowiekiem.

Jesteś częścią ciała.

Kiedy wciskałaś mi się pomiędzy

dziąsło i policzek.

Kiedy wciskałaś się między

pasek od spodni i plecy.

A potem nie odezwałaś się

przez cztery miesiące.

 

Wszechobecna nigdzie.

Sama swoją zasłoną.

Nie zaliczasz się do ludzkości.

Część większa od całości.

Jesteś niepojęta.