Milosz Biedrzycki
You Are Space, You Are a Gecko

you are space, you are a gecko

you are everything but simplicity and peace

 

under garden umbrellas you cloud the sky

behind a semi-secret number you draw apart the shades

 

what can you do with an invention like that?

start with the ping-pong ball, with your heels?

 

gurgling and seething under the lid

September burbles by, the mornings crackle, the same

 

soiled or inconsolable

I would burrow into out-jointed strata

 

in an anechoic chamber

I would fall like a dry leaf.

 

Transl. by Jennifer Croft

Jesteś przestrzenią, jesteś gekonem

jesteś przestrzenią, jesteś gekonem

jesteś wszystkim tylko nie prostotą i spokojem

 

pod parasolkami zasnuwasz niebo

pod półtajnym numerem rozsuwasz story

 

co zrobić z takim wynalazkiem?

zacząć od piłeczki do ping-ponga, od obcasów?

 

bulgoce i wre pod pokrywką

mija wrzesień, poranki chrzęszczą, to samo

 

utytłany czy nieutulony

wkręcałbym się w odspojone warstwy

 

w komorze bezechowej

spadałbym jak suchy liść.