Michał Zabłocki
No to pa

Well, see you!

 

I am glad that you owe me
That you keep me in the inside pocket of your coat
That you open bottles of Zuber mineral water with me
And use me to disinfect sanitary facilities
You can do it all
But remember
Sometimes I need to be current plugged

No to pa

Cieszę się, że mnie masz
Że nosisz mnie ze sobą w wewnętrznej kieszenie płaszcza
Otwierasz mną butelki wody mineralnej Zuber
I używasz do odkażania urządzeń sanitarnych
Możesz to wszystko robić
Ale pamiętaj
Czasami trzeba mnie podłączyć do prądu