Michał Zabłocki
Nic mnie nie dziwi

I Am Not Puzzled by Anything

 

I am not puzzled by anything
Everything can be explained
From one side
By Space - Time Curvature
From the other side by Planck's Constant
Even on the planet Earth
Newton's Laws apply
In limited range

Nic mnie nie dziwi

Nic mnie nie dziwi
Wszystko można wytłumaczyć
Z jednej strony
Zakrzywieniem Czasoprzestrzeni
Z drugiej strony Stałą Plancka
Nawet na planecie Ziemia
Prawa Newtona obowiązują
W ograniczonym zakresie