Michał Zabłocki
Się nie przyjmie

It Won't Grow

 

It won't grow
Says a nurse
But I don't have hysterics
A large piece of my finger
I put to hand and bandage tightly
Ocasionally I unroll to see
That the middle clings somehow
But the sides are loose
Like everything
Finally there it is
I had it my own way
The nurse shrugs her shoulders
Simply you are lucky, sir
No, my dear nurse
I simply don't follow stupid advice

Się nie przyjmie

Się nie przyjmie
Mówi pielęgniarka
Ale ja nie ulegam histerii
Pokaźny kawałek palca
Przykładam i mocno związuję
Co jakiś czas odwijam i patrzę
Środkiem jakby przyrasta
Bokami odstaje
Jak wszystko
Aż w końcu jest
Stanęło na moim
Pielęgniarka wzrusza ramionami
Po prostu ma pan szczęście
Nie, kochana
Po prostu nie słucham głupich rad