Michał Zabłocki
Nie lubię poezji

I Do Not Like Poetry

 

By and large I do not like poetry as I know it too well
It makes a suggestion of depth remaining on surface
It is written by amateurs in love with themselves
Shrewd jugglers of words with no meaning
A poem is a flash to a self-portrait
A striking fashion creation in a catwalk
And a poet wants only to present
A silly dress from the collection which will not sell

Nie lubię poezji

W zasadzie nie lubię poezji, bo ją zbyt dobrze znam
Stwarza sugestię głębi, ale pozostaje na wierzchu
Piszą ją dyletanci zakochani w sobie
Zręczni żonglerzy słów pozbawionych znaczeń
Wiersz jest błyskiem flesza do autoportretu
Efektowną kreacją mody na wybiegu
A poeta tylko chce zaprezentować
Głupi strój z kolekcji która się nie sprzeda