Michał Zabłocki
Trwonię wieczność

I Waste Eternity

 

I waste
Eternity
Prodigally
Paying with it
For petty favours
To valets
In the Eden
Hotel

Trwonię wieczność

Trwonię
Wieczność
Rozrzutnie
Płacę nią
Za drobne przysługi
Lokajom
W hotelu
Eden