Michał Zabłocki
Cały dzień zależy

All day depends

 

All day depends
How well it goes
What will be arranged
With what
How it will fit
And how it will look
Will it be transferred
Will it be not heard
All these are subtleties
Of fundamental nature
Without them life
On 1st day of March
Can turn out to be
The last one

Cały dzień zależy

Cały dzień zależy
Jak to zagra
Co będzie ułożone
Z czym
Jak będzie leżało
I się prezentowało
Oraz czy przeniesie
Czy też nie doniesie
Wszystko to są subtelności
Fundamentalne
Bez których życie
Dnia pierwszego marca
Może się okazać
Ostatnie